Bank komórek macierzystych ~ Bank krwi pępowinowej ~ Komórki macierzyste ~ Krew pępowinowa
Bank komórek macierzystych krwi pępowinowej

Bank komórek macierzystych

Bank krwi pępowinowej
Domena biobank.pl jest na sprzedaż!
Banki komórek macierzystych w Polsce
Spis banków komórek macierzystych / banków krwi pępowinowej działających w Polsce.

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.
ul. Grzybowska 2/41
00-131 Warszawa
Cryo-Save Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 31
05-092 Łomianki
Zachodni Bank Komórek Macierzystych ZDROWIE DZIECKA
ul. Piłsudskiego 100
61-246 Poznań
ACTIVISION LIFE S.A.
ul. Tapicerska 17
02-168 Warszawa
Novum sp. z o.o.
Bank Komórek Macierzystych
ul. Bociania 13
02-807 Warszawa
Europejski Bank Krwi Pępowinowej MACIERZYNSTWO Sp. z o.o.
ul. Ujastek 5b pok. 1 i 4
31-752 Kraków
Bank Komórek Macierzystych LongaVita Bank Komórek Macierzystych PROGENIS
IPC Business Center, piętro III
ul. Koszykowa 54
00-675 Warszawa
(Dane zebrane w powyższej tabeli pochodzą ze stron internetowych poszczególnych banków komórek macierzystych.)

Komórki macierzyste

Komórki macierzyste są to komórki, które mogą przekształcać się w wszystkie typy komórek budujących organizm. Ich drugą bardzo ważną właściwością jest zdolność do ciągłych podziałów.

Podział komórek macierzystych:
Komórki macierzyste w ciągu swojego rozwoju stopniowo zatracają zdolność do różnicowania, tj. przekształcania się w różne typy komórek budujących organizm. Pierwotne komórki macierzyste mają szeroki wachlarz możliwości, dojrzałe mogą różnicować się tylko w jeden rodzaj komórek.
Ze względu na zdolność do różnicowania komórki macierzyste dzielą się na:
  • totipotencjalne (totipotentne) - mogą różnicować się do każdego typu komórek danego organizmu, jest to komórka powstała w wyniku zapłodnienia - zygota, lub komórki blastuli do stadium kilku blastomerów, komórki totipotencjalne są zdolne do wykształcenia całego organizmu, są najbardziej pierwotnymi komórkami,

  • pluripotenjalne (pluripotentne) - mogą dać początek każdemu typowi komórek różnicując się do każdego z trzech listków zarodkowych: mezodermy, ektodermy i endodermy, nie mogą jedynie już przekształcić się z powrotem w komórki totipotencjalne,

  • multipotencjalne (multipotentne) - mogą przekształcać się w we wszystkie typy komórek w obrębie danego listka zarodkowego, np. w obrębie mezodermy mogą dać początek komórkom szpiku, krwi lub mięśni, do tej grupy należą komórki macierzyste, których źródłem jest krew pępowinowa,

  • unipotencjalne (unipotentne) - różnicują się tylko do jednego typu komórek dojrzałych, jednak w przeciwieństwie do nich posiadają zdolność do podziałów, są to np. komórki warstwy ziarnistej naskórka regenerujące naskórek (keratynocyty).
Komórki macierzyste Źródło pochodzenia:
Ze względu na źródło pochodzenia Komórki macierzyste dzielą się na:
  • embrionalne (zarodkowe) - pochodzące z zarodków, do doświadczeń wyprowadzane z węzła zarodkowego blastocysty, są komórkami toti- lub pluripotencjalnymi, mogą się przekształcać we wszystkie typy komórek organizmu,

  • płodowe - mogą być pobierane z krwi pępowinowej, są one multipotencjalne,

  • somatyczne (dojrzałe, dorosłe) - znajdują się w narządach dorosłych organizmów, odpowiedzialne są za ich regenerację, są to komórki unipotencjalne, mogą się przekształcać w komórki narządów z których pochodzą.
Kobieta w ciąży

Krew pępowinowa

Krew pępowinowa jest to krew noworodka pozostająca w pępowinie i łożysku po przecięciu pępowiny podczas porodu. Krew pępowinowa zawiera komórki macierzyste krwiotwórcze (stem cells), które mogą zastąpić szpik kostny. Stwarza to możliwość użycia ich do leczenia chorób nowotworowych szpiku - tej części naszego organizmu, która odpowiedzialna jest za wytwarzanie wszystkich typów komórek krwi.

Krew pępowinowa to jedne źródło komórek macierzystych, które nie wymaga stosowania metod inwazyjnych. Także nie stwarza problemów etycznych. W przypadku nie pobierania krwi łożysko i pępowina je zawierające są po prostu utylizowane. Komórki macierzyste krwi pępowinowej (stem cells) cechują się dużymi właściwościami proliferacji (podziałów) już po przeszczepie szpiku, w organizmie biorcy.